Ana Sayfa |ÖBİSİS | WebMail | Akademik Takvim | İletişim

ÖYP Giderleri ve Harcamaları

ÖYP Giderleri

MADDE 13- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar; ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yurt içinde veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri, lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölümüne ilişkin araştırma giderleri, eğitim-öğretim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları, ÖYP araştırma görevlilerinin yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır. (Değişiklik 09.04.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

 

Proje Giderleri için formlar:

Bilgilendirme [Satın alma talebinde izlenecek süreç anlatılıyor]

Satın Alma Talep Dilekçesi

Kitap/Doküman Alımları İçin Ek Dilekçe (EK-1)

Bilgisayar Programı Alımı İçin Ek Dilekçe (EK-2) 

Enstitü Eğitim Süresi Dilekçe (EK-3)

Piyasa Araştırma Tutanağı

Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

 

Seyahat Giderleri için formlar:

*****  Sıkça yapılan Hatalar  *****

Bilgilendirme  [Seyahat talebinde izlenecek süreç anlatılıyor]

Bilimsel Toplantı Destek Başvuru Formu

Bilimsel Toplantı Geri Bildirim Formu

Yolluk Bildirimi Formu

 

Seyahat için avans talebi:

Bilgilendirme (Avans talebi, öncesi ve sonrası işlemler)

Seyahat Gideri Avans Talebi

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu 2013