Ana Sayfa |ÖBİSİS | WebMail | Akademik Takvim | İletişim

Kaynak Talebi

ÖYP kapsamında Üniversitemiz birimlerine atanan ve lisansüstü eğitimine de Üniversitemizde devam eden araştırma görevlileri ile 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca Üniversitemizde lisansüstü eğitime başlayan araştırma görevlileri; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak aktarımının gerçekleşebilmesi için aşağıdaki kaynak talep dilekçesini doldurup, ekte istenen belgelerle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

 

Kaynak Talep Dilekçesi (Durumunuza Uygun Olanı Doldurunuz)

1. Ataması başka bir yükseköğretim kurumuna yapılıp, lisansüstü eğitim için Erciyes Üniversitesine 35. Madde ile görevlendirilen araştırma görevlileri için talep dilekçesi.  

2. Kadrosu Erciyes Üniversitesinde olup; Lisansüstü eğitimini Erciyes Üniversitesinde başlayan araştırma görevlileri için talep dilekçesi.        

3. 35. Madde ile görevlendirilen Yüksek lisansı bitirip doktoraya devam eden araştırma görevlileri için talep dilekçesi.( YÖK doktoraya devam yazısı olmalı)     

4. Kadrosu Erciyes Üniversitesinde olup; Yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesinde tamamlayıp doktora eğitimine de Erciyes Üniversitesinde devam eden araştırma görevlileri için talep dilekçesi.

 

Not: Dilekçeler dikkatli okunmalı ekinde istenilen belgelerle birlikte teslim edilmelidir.

 


 

Madde 15- (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumuna ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider gruplarına aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumuna aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

 

ÖYP araştırma görevlilerinin aktarılan kaynağı kullanabilmeleri için, aşağıdaki linkte verilen bütçe kullanım talep formunu doldurmaları ve en kısa sürede ÖYP koordinatörlüğüne iletmeleri  gerekmektedir.

 

Bütçe Kullanım Talep Formu

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu 2013